Tränsläting Meserole Street ::::::::: Evaluäting Performance Art Späces in Brooklyn & Berlin